.

Mine kompetencer

Jeg har igennem min psykologkarriere haft forskellige arbejdsfelter, som bevirker, at jeg har udviklet kompetencer på en lang række områder, der strækker sig lige fra individuelle terapeutiske forløb med personlig udvikling som hovedformål til organisationsudvikling.

I mit psykologfaglige virke har jeg arbejdet med både depressive og maniodepressive tilstande, krisehjælp ved traumatiserende hændelser, behandling af unge og voksne med personlighedsforstyrrelser og pårørende til psykisk syge.

Med mit arbejde og mange års erfaring som leder af et botilbud med en miljøterapeutisk og individual terapeutisk tilgang, samt en lederuddannelse, kan jeg endvidere tilbyde ledelsescoaching og supervision af miljøterapeutisk personale på døgninstitutioner. Jeg har endvidere arbejdet med stresshåndtering og forebyggelse, voldsforebyggelse og konfliktløsning, som en integreret del af et terapeutisk miljø.

Jeg kan tilbyde krisehjælp efter at personale er blevet truet eller udsat for vold af klienter og patienter, eller hvis man har haft ubehagelige oplevelser med kollegaer.

Med mit mangeårige virke som patientrådgiver for patienter under tvang indenfor psykiatrien og som bistandsværge for behandlingsdømte, har jeg et indgående kendskab til psykiatrien.

Jeg har således kompetencer og specialer indenfor en række områder. Jeg vil derfor kunne påtage mig opgaver, der spænder over

 • Psykoterapi og psykologisk behandling og konsultation af unge og voksne
 • Individuelle terapiforløb med personlig udvikling som mål
 • Kompetenceudvikling af unge og voksne
 • Krisebehandling
 • Behandling af traumer
 • Behandling af depressive tilstande
 • Behandling af unge og voksne med psykisk sygdom og personlighedsforstyrrelser
 • Pårørende til psykisk syge
 • Supervision af fagfæller og andre faggrupper
 • Supervision af miljøterapeutisk behandling
 • Stressforebyggelse og stresshåndtering
 • Voldsforebyggelse
 • Konfliktløsning
 • Organisationsudvikling
 • Ledelsescoaching