.

Om mig

  • Jeg 75 år
  • Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet 1983
  • Autoriseret af Psykolognævnet 1994
  • Godkendt som specialist i psykoterapi 1995
  • Godkendt som supervisor i psykoterapi 1995

Jeg har deltaget i en del endagskurser og har flere længerevarende efteruddannelser og kurser

  • Uddannet i organisationspsykologi ved Institut for Gruppeanalyse 1999-2000
  • Uddannet i ledelse ved Erhvervsakademi Vest 2006-2007 med afgangsprojekt i stressforebyggelse og håndtering
  • Kursus i Supervision af terapeutiske situationer 1986-1987
  • Studiegruppe i psykoterapi af personlighedsforstyrrelser hos unge og voksne 1992-1994

Jeg har været tilknyttet Institut for Psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser og her deltaget kursusforløb med bl.a. James F. Masterson og Ralph Klein fra Masterson Institute i New York, samt Otto og Pauline Kernberg. 

Jeg har i 29 år været ansat på et Bo- og Behandlingscenter, der forestod behandlingsarbejde for kommuner af unge og voksne med psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser.

Jeg har i 17 af de 29 år været leder af Bo- og behandlingscenteret. Som leder har jeg haft ansvaret for tilrettelæggelse af behandlingsforløb indenfor miljøterapi og individuelle terapiforløb samt supervision af personale. Som leder har jeg haft ansvaret for forebyggelse af vold, og har udviklet effektive redskaber hertil.

Sideløbende har jeg haft private klienter i terapi med personlig udvikling som det primære formål, samt fået henvist klienter fra HT, der har været involveret i busulykker.

Gennem 25 års virke som patientrådgiver for indlagte patienter under tvang og som bistandsværge for patienter med behandlingsdom har jeg fået indgående kendskab til psykiatrien.

Jeg har inden for de sidste år udvidet mit kendskab til mentaliseringsevnens betydning for den enkelte person, gruppen og organisationen. Jeg medinddrager således mentaliseringen og udviklingen heraf i det terapeutiske forløb og i supervisionsforløb.

Min interesse er også rettet mod de specifikke forhold der gør sig gældende for mænds forhold til sundhed og hvordan mænd kan blive bedre til at forebygge sygdomsforløb og tage vare på egen sundhedstilstand.

Ingolf Ibus